יום א', יב’ בחשון תשע”ט
פדגוגיה במת''י
    האתר הראשי  |  דף הבית  
דף הבית טפסים יצירת קשר.
ספר זה כל הסיפור
הספר הוא עדיין המקור הנרחב ביותר לידע, לתקשורת באמצעות חוויות רגשיות, לתובנות תרבותיות ולקידום של חשיבה ברמה גבוהה. אנשי חינוך ממליצים היום לטפח מיומנויות של אוריינות חזותית, כהכנה של התלמידים לחיים בעידן הטכנולוגי הרב-תרבותי.
לחץ לפרטים נוספים
תגובות: -1   צפיות: -1
יוזמות פדגוגיות מיוחדות
מצגות הדרכה
ניהול
למידה בשעת חירום